Test Details

Test Name Department
 • Plasma
  EDTA
  2 ml
  F
  EIA
  Daily 2:00pm
  Same day
  NA